Beslut om utökat eldningsförbud

Publicerades den av

Tisdagen den 24 juli 2018 tog Länsstyrelsen Blekinge beslut om att införa totalt eldningsförbud i Blekinge län. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Allt som innebär att en öppen låga brinner är förbjudet, det vill säga alla typer av grillning (inkl gasolgrill), grillning på ordningsställda grillplatser, storm-/campingkök och liknande som används utomhus tillåts ej. Utantag från beslutet är el-grillar då dessa inte avger någon öppen låga.

 

Förbudet omfattar även användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Eldstäder inomhus och värmeanläggningar som är godkända omfattas ej av förbudet.

Förbudet gäller tills ny information ges.

Eventuella undantag från förbudet beslutas av Länsstyrelsen, mer information hittar du HÄR.

Vi ber er respektera detta! Brott mot förbudet är straffbelagt och kan leda till böter eller om brottet anses grovt, fängelse.

 

Eldningsförbud-mostphotos770x420px