Avtackning direktionen

Publicerades den av

På årets sista direktionsmöte, den 5 december, avtackades de ledamöter som nu slutar i vår direktion.

Ordförande Kenneth Hake och förbundschef Kenneth Jensen överräckte en varsin brandsläckare till direktionsledamöterna samt ersättarna Cecilia Holmberg, Roland Ohlsson, Jan-Erik Pilthammar, Mats Svensson, Roger Toljamo, Eva-Lena Ulvsfält samt Ewonne Månsson. Även Marco Paulsson och Christel Friskopp avgår men närvarade ej på mötet.