Tack till arbetsgivare i våra kommuner!

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge finns i Karlshamn, Sölvesborg, Olofström, Mjällby, Svängsta och Kyrkhult, men bara i Karlshamn har vi heltidsanställda brandmän. På övriga orter är det RiB-personal (Räddningstjänstpersonal i beredskap) eller brandvärn som rycker ut när larmet går. Vi vill tacka alla de företag och våra medlemskommuner som har anställda som även är RiB, utan er hade vi inte kunnat göra vårt jobb.
Som RiB har man brandmannayrket som en deltidstjänstgöring bredvid sitt ordinarie arbete, vilket innebär att man behöver lämna sitt vanliga jobb om larmet går. Detta är möjligt tack vare att huvudarbetsgivaren förstår hur viktigt det är att vi kan ha en organisation med RiB-anställd personal, att de förstår vikten och värdet av den insats som görs varje gång det kommer ut personal till en olycksplats eller brand. Det är avgörande för att räddningstjänsten ska fungera, och det är ovärderligt för den drabbade att räddningstjänstens personal kan komma till platsen snabbt och ge den hjälp och trygghet som är så viktig när resten av världen skakar.
Tack ni arbetsgivare som hjälper oss att hjälpa!