Philip Karlsson pratade teknik med Jonny Rönn

Skördedag i Olofström

Publicerades den av

Under Skördedagen i Olofström den 8 oktober var Räddningstjänsten Västra Blekinge fullt engagerade med att informera allmänheten om brandskyddsfrågor. Frågorna gällde allt från teknik till brandsäkerhet.

 

Roger Olsson informerade allmänheten.

Roger Olsson informerade allmänheten.

Leif Carlsson passade på att låta  barnbarnen titta in i brandbilarna.

Leif Carlsson passade på att låta barnbarnen titta in i brandbilarna.