Elda rätt i kylan!

Publicerades den av

När kylan sätter in eldar vi allt mer i våra eldstäder som då belastas hårt. Bränder orsakade av eldstäder och skorstenar inträffar varje vinter.

Har du inte regelbunden sotning på din eldningsanläggning eller frågor om din eldstad och skorsten; kontakta din skorstensfejarmästare.

Skorstensfejarmästare Karlshamn

  • Lars Strandberg
  • Tel 0454-814 50

Skorstensfejarmästare Olofström

  • Lars-Erik Hellgren
  • 0454-480 26

Skorstensfejarmästare Sölvesborg

  • Johnny Lennartsson
  • 0456 – 145 75

Var noga med att kontrollera att din eldstad och skorsten inte har några tekniska brister, till exempel anmärkning från sotaren vid senaste brandskyddskontrollen.

Tänk på att

  • Kontrollera anvisningen för din eldstad, hur den är avsedd att användas
  • Saknar du anvisning är bra tumregel att inte elda mer än tre kg ved per timme
  • Askan i din eldstad kan innehålla glöd, så töm den i ett plåtkärl med lock och ställ den ute i det fria
  • Lämna aldrig huset då du har tänt i din eldstad

Mer om risker med eldning och uppvärmning under vintern kan du läsa på din säkerhet.