Stefan Magnusson från Skellefteå Räddningstjänst Bild: Jan Vejstad

Räddningstjänsten satsar på arbetsmiljön

Publicerades den av

Den 1 december så har Stefan Magnusson från Skellefteå Räddningstjänst bjudits in för att tala om projektet Friska Brandmän.

Utgångspunkten för projektet är att förhindra att brandmän drabbas av sjukdomar senare i livet. Det är känt sedan länge att brandmän i högre utsträckning än andra yrkesgrupper drabbas av vissa typer av farliga sjukdomar. Det har med arbetsmiljön att göra, inte bara på brandplatsen utan även på brandstationen. Projektet har arbetat med Skellefteåmodellen som går ut på att utveckla rutiner som alla kan följa och att alla arbetar på samma sätt och efter en viss modell efter varje brand. En av delarna innebär att när släckningsarbetet är klart så byter brandmannen sina kontaminerade arbetskläder mot rena kläder. De kontaminerade arbetskläderna stoppas direkt i påsar och tas med till brandstationen för tvätt. Metoden gör att övriga medarbetare inte exponeras för de cancerogena ämnena.

Samtliga anställda inom Räddningstjänsten Västra Blekinge, förbundets direktion samt företagshälsa har bjudits in till föreläsningen.