Räddningschefen sammanfattar 2015

Publicerades den av

2015 – snart ett minne blott!

 

Tiden flyger iväg, bara ett par dagar kvar till julafton. Det ska bli skönt med lite julledighet nu…

 

Mitt första år som Räddningschef har gått otroligt fort. Det har varit ett intensivt, intressant och givande år med införande av nytt verksamhetssystem, utbildning av nya deltidsbrandmän, flera nyanställningar, förberedelser inför en omorganisation och om- och tillbyggnad på övningsfältet för att ta några exempel . Nu kan insatsövningar och rökövningar göras på fältet i en 185 m2 stor byggnad som kan anpassas till att vara en villa, ett flerbostadshus eller ett fartyg. Jättekul att ta detta i drift 2016 med nya möjligheter i övningsverksamheten! Jag passar på att tacka driften för ett väl genomfört arbete!

 

Jag tänkte göra en kort sammanfattning av året som gått och samtidigt informera lite om vad som komma skall.

 

Larmen ökar

Antalet larm ökar för varje år som går och vi är snart uppe i 900 larm i våra tre kommuner. De larm som ökar mest är ”I väntan på ambulans”, IVPA. Till stor del beror ökningen på att vi, sedan juli 2014, larmas ut samtidigt som ambulansen på alla hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp. Tidigare larmades Räddningstjänsten endast ut om det fanns en tidsvinst i förhållande till ambulansen. Även antalet automatiska brandlarm är många, vilket påverkar det totala antalet larm till stor del.

 

Nya befäl

Fem nya befäl har utbildats på MSB:s skola i Revinge och har därmed tagit klivet från att vara brandmän till att bli styrkeledare. Dessutom har en medarbetare genomfört vidareutbildning som befäl, Räddningsledning B, och kommer under 2016 att börja åka som insatsledare. Jag hoppas att ni kommer trivas i era nya roller i organisationen och på skadeplatsen! Utöver dessa, lite längre utbildningar, har våra brandmän och befäl genomfört 14 olika utbildningar i bl.a. kättinglosstagning, akutsjukvård, motorsåg och fartygsbrandsläckning. Totalt har 43 personer vidareutbildats!

 

PFOS

Räddningstjänsten har under året analyserat samtliga skumvätskor i förbundet och funnit att våra skumvätskor inte innehåller PFOS. Att en skumvätska inte innehåller PFOS betyder inte att den är ofarlig för miljön. Det finns flera andra per- och polyfluorerade föreningar som har egenskaper som liknar PFOS och det finns också föreningar som i sin nedbrytning bildar ämnen som liknar PFOS till struktur och egenskaper. Därför är det ytterst viktigt att Räddningstjänsten fortsättningsvis överväger när skuminsatser planeras, var tar släckvattnet vägen, miljöpåverkan, kostnad/nytta etc.

 

Cold Cut Systems

På släckbilen i Karlshamn har vi ett släcksystem som kallas ”skärsläckare”. En skärsläckare gör det möjligt att, på ett lättare sätt, kunna släcka bränder i konstruktioner och i dolda utrymmen. Efter att ha utvärderat de insatser som genomförts med skärsläckaren (som ett av flera verktyg) har vi konstaterat att den bidragit till att vi räddat mycket stora ekonomiska värden. Av den anledningen kommer även nästa släckbil, som ska upphandlas under 2016, att förses med skärsläckare.

 

Tillsyn i flerbostadshus

På förebyggandeenheten har vi arbetat med att göra tillsyn i bl.a. flerbostadshus. Detta är ett viktigt fokusområde då vi vet att de flesta som skadas och omkommer i bränder gör det i bostadsmiljö. Totalt har ca 30 flerbostadshus tillsynats och det har visat sig att det finns brister i brandskyddet i nästan samtliga hus. Vi kommer därför att fortsätta tillsyna flerbostadshus under 2016 med syftet att stärka brandskyddet på dessa objekt.

 

De externa utbildningarna

Ett mål som Räddningstjänsten har är att utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor. Under 2015 har vi utbildat 2335 personer i bl.a. heta arbeten och allmän brandkunskap. Dessutom har samtliga elever i årskurs 7 fått utbildning och ”teambuilding” av räddningstjänst, polis och fältgrupp. Åk 7-utbildningen har varit ett lyckat projekt under många år och tanken är att vi fortsätter åk 7-utbildningen under 2016. Samtidigt återupptar vi utbildningen i åk 4 och då med ledord som brand, tafik och drunkning.

 

Under 2016 kommer den externa utbildningen att ha fokusområde ”asylboenden”. Verksamhetsansvariga för dessa boenden bör ha bättre kunskap om hur de förebygger bränder och hur de agerar när det väl börjar att brinna. Det är också viktigt att de ansvariga vidareförmedlar brandkunskap till de boende och att detta sker kontinuerligt då de personer som bor här ofta bor här under en kortare period. Planen är att påbörja denna utbildning i början av året och vi hoppas att intresset är stort hos verksamhetsansvariga!

 

Nya medarbetare

Under året har vi rekryterat flera nya medarbetare. Förutom alla nya ”RiBare” har vi anställt en brandingenjör, en drifttekniker, en vaktmästare, en ekonom och en brandinspektör! Vi hälsar er varmt välkomna i organisationen och hoppas att ni kommer att trivas med oss.

 

Insatser

Jag vill avsluta min sammanfattning med att nämna två händelser som inträffat under det gångna året, som fått mig att fundera över det viktiga i livet. Dels tänker jag på trafikolyckan på Svängstavägen i januari, då en av våra brandmän kom undan med livet i behåll efter att ha blivit påkörd av en lastbil i samband med trafikdirigering. Jag är otroligt glad och lättad över att utgången blev som den blev och att vi fortfarande har honom med oss idag! Den andra händelsen är insatsen på båten Zeus i Sölvesborgs ytterhamn. En oerhört tragisk händelse för de inblandade och de närstående som minst sina nära och kära. Samtidigt vill jag återigen påminna er, brandmän och befäl, som var där, ni gjorde ett fantastiskt jobb!

 

Nu återstår för mig att tacka för det gångna året och önska er alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!! Jag ser fram emot ett 2016 med fortsatt stort engagemang och framåtanda.

 

Vid pennan

 

Melissa Millbourn

Räddningschef