Ett släp med gasol har vält på Oljehamnsvägen

Publicerades den av

Sedan strax efter kl sju imorse står en lastbil med vält släp på Oljehamnsvägen i Karlshamn. Släpet innehöll 20 ton gasol varav hälften nu är överpumpat till en ny tankbil. Nu övervägs om det är möjligt att bärga släpet eller om resterande gasol skall facklas av.

Tills vidare är Oljehamnsvägen avspärrad.

Om släpet ska bärgas kommer avspärrningar att utökas. Då kommer även delar av Vekerumsvägen och hela Hinseleden att spärras av. Ett lyft beräknas ta upp till 4 timmar.

Information kring händelsen kommer löpande att uppdateras på denna webbsida och på vår facebooksida.

Uppdatering 16.00 2014-05-21:

Vi har nu fått hjälp av gasexperter på plats för att bedöma riskerna vid en eventuell bärgning av släpet. Nu försöker man möjliggöra en okulärbeskiktning av den sidan av släpet som ligger mot marken. Avspärrningen kommer att kvarstå tillsvidare.

Uppdatering 08:28 2014-05-22:

Ett beslut togs om att lyfta tanken för att kontrollera dess dolda sida. I samband med detta så kunde vi snabbt konstatera att tanken var oskadad. Då togs beslutet om att lyfta upp tanken på hjulen, detta påbörjades 17:15 och klockan 17:30 var arbetet klart.

Vi vill också passa på att tacka alla inblandade aktörer för ett gott samarbete! Tankbilsolycka