Eldningsförbud upphävt.

Publicerades den av

Från och med idag, den 12 juni är eldningsförbudet som utfärdades den 30 maj upphävt.

Vi uppmanar förstås till fortsatt aktsamhet. Läs gärna mer på våra sidor om Eldning utomhus.