Eldningsförbud upphävt

Publicerades den av

Det eldningsförbud för Blekinge län som utfärdades 26 april 2014 upphävs från och med idag, 6 maj.

Tänk på att ändå iaktta försiktighet och läs gärna mer på vår hemsida om Eldning utomhus.