Information till skolelever

Publicerades den av

Räddningstjänsten Västra Blekinge anser att det är viktigt att information gällande olika

säkerhetsområden kommuniceras så tidigt som möjligt i barnens skolgång.

Genom att börja träffa barnen redan i årskurs F, kan ett säkerhetstänk erhållas i tidig ålder.

Det har även visat sig att barnen gärna förmedlar kunskapen vidare till övriga i familjen.

 

De delar vi behandlar i vår utbildning är:

•                          Brandskydd

•                          Säkerhet i och vid vatten

•                          Hjärt- och lungräddning (HLR)

•                          Trafiksäkerhet

 

För att få med samtliga skolelever, och med åren fördjupa kunskaperna, har vi valt att göra utbildningsinsatser årligen i årskurs F, årskurs 4 samt årskurs 7.

Årskurs F
Ett besök på brandstationen under cirka två timmar med filmvisning och samtal med barnen.

Årskurs 4
Vi besöker barnen på skolan och under cirka en timme visar vi ett presentationsmaterial, har praktiska moment och diskussion.

Årskurs 7
Utbildningen är en heldag och innehåller såväl teori och diskussioner, där vi bland annat pratar om

anlagd brand, som praktiska samarbetsövningar ute på Räddningstjänstens övningsfält.

Under samarbetsövningarna ska eleverna gemensamt lösa olika uppgifter. För att kunna lösa

uppgifterna krävs det samarbete och att eleverna har tillit till varandra. Värdeord som ska finnas med

under hela dagen är: Samarbete och Respekt.

 

Vi tackar för de fina teckningarna som Hästarydsskolan skickade och hälsar kommande klasser välkomna!