Använder du gasol hemma?

Publicerades den av

Nu är våren äntligen på intåg och många börjar förbereda altaner och balkonger för sommarsäsongen. Det kan innebära att grill och utemöbler plockas fram och att man planerar för sommarens grillkvällar.

Idag är det vanligt med gasolgrillar eller terrassvärmare som drivs av gasol. Gasol kan även användas i husvagnar, husbilar och båtar. Varje år inträffar ett antal olyckor som har samband med olika former av gasolhantering.

Vad är risken med gasol?

Gasol är en brandfarlig gas och är i sitt normaltillstånd luktfri, för att lättare kunna upptäcka ett läckage så har ett luktämne tillsatts. En vanlig olycksorsak är att det har blivit läckage i gasolapparaten och/eller i slangen från gasolbehållaren. Gasolen i sig är inte giftig men i ett begränsat utrymme kan syret trängas undan vilket kan leda till kvävningsrisk. Står gasolapparaten nära lättantändligt material kan ett läckage även leda till brand.

Den vanligaste orsaken till olyckor med gasol är läckage i slangar, kopplingar och gasolapparaten. Var därför noga med att kontrollera dessa innan du börjar använda gasol.

Vet du vilka regler som gäller för gasolhantering i bostaden?

Gasol villaGasol flerbostadI ditt hem får du bara förvara gasol för eget behov och som normalt eget behov räknas en gasolbehållare (mindre än 30 liter) för förbrukning och en i reserv. Totalt får du alltså förvara 60 liter gasol hemma. Utöver detta får du även förvara 5 liter annan brandfarlig gas (t ex acetylen) hemma. Är ditt behov större än detta får du söka särskilt tillstånd hos räddningstjänsten.

Gasolbehållare får inte förvaras i källare eller på vinden utan i ett annat utrymme med bra ventilation där det inte finns öppen eld eller lättantändligt material i närheten.

Klicka gärna på bilderna till vänster för att se dem i större format. Här kan du se olika förvaringsregler beroende på om du bor i villa eller i flerbostadshus. Kontakta oss gärna för mer information om vilka regler som gäller.

Bilder: Din Säkerhet.se

Några tips att tänka på!

– Kontrollera alltid alla anslutningar, slangar och gasolapparaten innan användning.

– Använd en gasolvarnare om du förvarar gasol i t.ex. ditt hem, husvagn eller båt. Då får du en tidig indikering på läckage.

– Utrusta din gasolbehållare med en slangbrottsventil, den stryper läckaget vid ett slangbrott och förebygger en okontrollerad tömning av behållaren.

Har du en gasolgrill:

– förvara gasolbehållaren bredvid grillen (inte under grillen).

– placera grillen på tillräckligt avstånd från brännbart material, t ex husvägg.

– vill du grilla på balkongen så kontrollera med fastighetsägaren vilka regler som gäller i din fastighet.

Har du en terrassvärmare:

– använd bara värmaren utomhus (inte i ett uterum eller tält).

– se till att värmaren står stadigt och inte kan välta.

– tänk på att det skall vara tillräckligt avstånd över och bredvid terrassvärmaren.

Använder du gasol i husvagn, husbil eller båt:

– förvara behållare stående i ett avskilt utrymme med ventilation.

– tänk på att stänga av alla gasolapparater innan du tankar bilen eller kör ombord på färja.

Läs mer i MSBs broschyr Gasol för hem och fritid