Upphandling av bil till Första insatspersonen

Publicerades den av

Arbetssättet med Första insatsperson, Fip, går nu vidare till Olofströms kommun. Fip innebär att styrkeledaren på Olofströmsstationen åker direkt till olyckan med egen bil utan att passera brandstationen. På det sättet kan vi minska ankomsttiderna till skadeplatsen och därigenom stoppa händelseutvecklingen tidigare med mindre skador som följd. Sedan två år tillbaka har vi provat organisationen med Fip i Sölvesborg och nu går vi alltså vidare. Första insatspersonen behöver en bil till sitt förfogande och därför har vi i dagarna påbörjat upphandlingen av en Fip-bil. På bilden kan du se hur Fip-bilen ser ut i Sölvesborg.