Skolan brinner

Publicerades den av

Vad gör vi åt det faktum att hundratals skolor brinner varje år?
Förutom stora konsekvenser för den enskilda skolan och berörda elever så innebär det en kostnad för samhället som överstiger 500 miljoner kronor varje år.

Sedan några år tillbaka arrangerar Sveriges brandskyddsförening en årlig konferens med tema ”Skolan brinner”, som i år äger rum i Sollentuna mellan den 11-12 oktober. Temat för konferensen är att verka för att varje elev känner sig sedd, hörd och bekräftad. Räddningstjänsten Västra Blekinge har besökt konferensen de senaste åren och arbetar, liksom många räddningstjänster runt om i landet, aktivt med frågan.

Vi anser att utbildning för barn och ungdomar är en oerhört viktig del av vårt arbete. De senaste två åren har det märkts en tydlig skiftning i vårt sätt att utbilda ungdomar och från och med i år arbetar vi efter en lite förändrad modell för vår utbildning, framför allt avseende den utbildning som riktar sig till högstadieelever. Vi ser att flera saker samspelar för att utbildningen skall ge önskad effekt. En viktig del blir därför att bredda utbildningen och sätta informationen i ett större sammanhang.

Vår utbildning är därför inte längre en renodlad brandskyddsutbildning utan vi arbetar i stor utsträckning även med attitydfrågor och ett ökat ansvars- och konsekvenstänkande. Speciellt två av våra medarbetare, brandingenjör Ann-Sophie Jakobsson och utbildningssamordnare Mats Svensson, har i år arbetat intensivt med framtagande och genomförande av dessa utbildningar. De har god hjälp av våra medarbetare på övningsområdet och framöver ser vi ett mervärde även inom organisationen när fler personalkategorier medverkar vid utbildningarna. Samverkan med andra organisationer i kommunerna genom deltagande i olika samverkansgrupper är också en mycket viktig del. En av våra målsättningar är att framöver fånga upp medlemskommunernas samtliga sjundeklassare i denna utbildning.

– Det här är ett helt nytt sätt att jobba för oss, både lärorikt och inspirerande, säger brandingenjör Ann-Sophie Jakobsson. Hittills har genomförda utbildningar gett mycket fina omdömen både från skola och elever.