Projekt X-ovation

Publicerades den av

“Slutet är bara början”

Så var det igår dags för slutevent med X-ovation, ett projekt som har pågått under tre år. X-ovation är ett EU-projekt som har letts av NetPort Karlshamn i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamns Kommun och Räddningstjänsten Västra Blekinge. Projektet har arbetat mycket med att skapa förutsättningar till dialog mellan medborgare och det offentliga i Karlshamn med hjälp av tekniska verktyg, internet och sociala medier som Facebook och Twitter. Tillsammans skapar vi mervärde.

Vår medverkan i projekt X-ovation började med en önskan om att öka kommunikationen med alla invånare i våra tre kommuner: Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Vi ville skapa bättre förutsättningar för en ökad och mer öppen och enkel dialog med allmänheten.

Läs gärna mer om projektet på http://stories.x-ovation.se

Förutom vår grunduppgift – räddningstjänst, har vi även sedan en tid tillbaka uppdragen att samordna kommunernas säkerhet- och krisarbete. I vårt uppdrag ingår också att informera och utbilda för att hjälpa allmänheten att ta ett eget ansvar. Vi har länge arbetat med att informera och utbilda på olika sätt. Vi har funnits med på evenemang på gator och torg, i skolor och föreningar. För något år sedan började vi med bostadsbesök. Vår ambition är att sprida säkerhetsinformation och erbjuda utbildning till så många som möjligt, men minst lika viktigt är allmänheten får en möjlighet att lämna synpunkter och ställa direkta frågor till oss. För vår del har medverkan i projektet bland annat inneburit att vi har tagit klivet ut i den digitala världen. Vi har tagit plats på arenor som Facebook, Twitter, YouTube och Flickr. Det är en digital resa som kommer att fortsätta, dels eftersom utvecklingen i samhället i stort fortsätter i rasande tempo och dels för att vi ständigt hittar nya vägar och sätt att använda de digitala verktygen. De nya digitala kommunikationsvägarna kommer förstås inte att ersätta de personliga möten som alltid kommer att vara värdefullast. Däremot ser vi att kommunikation på nätet är en stor del av dagens samhälle och det blir viktigt även för oss att finnas med, vi vill finnas där människor är.

Vi hoppas att dialogen med alla som bor, verkar och vistas i våra kommuner kommer att fortsätta och vi vill som alltid gärna höra vad ni tycker om vårt arbete. Vi finns här för er.

Vi skall heller inte glömma att presentera vinnarna i vår frågetävling från gårdagens slutevent. Här kommer först frågorna med de rätta svaren inringade:

1:a pris (ficklampa) vanns av Wilma Harrysson och 2-4:e pris (USB-minne) vanns av Frank Harrysson, Agneta Harrysson och Lars-Olof Larsson

Grattis till er! 

 

Facebook Twitter Email