Årsredovisning 2011

Publicerades den av

Det är dags att presentera Räddningstjänstens Årsredovisning 2011.

—”Trots den ansträngda ekonomi som råder i samhället har vi på räddningstjänsten ändå lyckats bibehålla och utveckla vår verksamhet på ett bra sätt”, säger räddningschef Mats Berglund.

Nu finns även direktionens justerade protokoll från senaste mötet att läsa under Direktionens möten och protokoll. Här finns samlat protokoll från direktionens tidigare möten.