Viktigt Meddelande till Allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten – VMA – är ett varningssystem som används för att varna allmänheten vid olyckor och allvarliga händelser. Allvarliga händelser kan vara om det skulle bli ett utsläpp av giftiga gaser eller brännbara vätskor och allmänheten behöver varnas och informeras.

Signalen består av 7 sek långa ljudstötar med 14 sek mellanrum. Signalen ljuder minst 2 min. När du hör dessa signaler skall du:

•  Gå inomhus
•  Stänga dörrar, fönster och ventilation
•  Lyssna på radio och TV för ytterliggare information

Signalen testas av räddningstjänsten fyra gånger per år. Det sker kl. 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.