Om det börjar brinna

De fyra stegen i en brandsituation:

  1. Rädda
  2. Varna
  3. Larma
  4. Släck

Rädda

Det viktigaste är att rädda dig själv och andra som är i fara. När det brinner är den säkraste vägen ut att krypa på golvet eftersom den farliga brandröken stiger uppåt. Stäng dörrarna efter dig på din väg ut, det fördröjer spridningen av både brand och rök.

Varna

När du själv är i säkerhet är det viktigt att även varna andra i närheten.

Larma

När alla är som kan har tagit sig i säkerhet, larma räddningstjänsten – ring 112 och beskriv så tydligt du kan vad som har hänt.

Släck

I sista skedet kan du själv försöka släcka elden. Men bara om du kan göra det på ett säkert sätt utan att riskera din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden!