HLR – Hjärt- och lungräddning

Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar.

Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter i gång hjärt- och lungräddning.
Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus – DU kan vara den som kan ingripa!

Kursen i hjärt- och lungräddning ger en bra teoretisk och praktisk kunskap för att kunna hjälpa till på bästa möjliga sätt vid ett plötsligt hjärtstopp.

Kursen är utformad enligt HLR-rådets riktlinjer.

 

Kursinnehåll
Medicinsk introduktion

Medvetandekontroll

Kontroll av andning och puls

Stabilt sidoläge

Konstgjord andning

Bröstkompressioner

Fullständig hjärt- och lungräddning

Examination

 

Kursens längd: ca 2 timmar

Antal deltagare: 6 – 12st

Pris: Offert lämnas på begäran

 

Kontakt / Anmälan

Mats Svensson – Utbildningssamordnare

0454 – 30 51 27

mats.svensson@raddning.com