Brandstationen i Karlshamn

????????????????????????????????????

I Karlshamn finns Räddningstjänsten Västra Blekinges huvudstation. Brandstationen byggdes i slutet av sextiotalet och invigdes 1970. På den tiden fanns inte förbundet i sin nuvarande form och brandstationen byggdes för att rymma en räddningstjänst för en kommun. Men tiderna har förändrats och idag rymmer stationen förutom förbundets enda heltidskår, även en deltidskår och största delen av förbundets dagtidspersonal. Merparten av tiden utgår även Insatsledare och Räddningschef i beredskap från Karlshamn.