Policydokument

På den här sidan samlar vi olika policydokument som gäller för Räddningstjänsten Västra Blekinge. Policydokumenten styr hur vi som organisation hanterar olika frågor och följer upp vår verksamhet.

Alkohol- och drogpolicy
För att vi inom räddningstjänsten skall kunna utföra vårt arbete och inte vara en fara för oss själva eller andra är det viktigt att vi är alkohol- och drogfria.

Arbetsmiljöpolicy
Vi värnar om vår arbetsmiljö och strävar efter att få en så säker arbetsplats som möjligt.

Automatlarmpolicy
Från och med 2008 följer vi aktivt upp så kallade felaktiga automatiska brandlarm. Förbundets målsättning är att minska felaktiga larm med 30 procent under tre år.

Jämställdhetspolicy och Jämställdhetsplan
Räddningstjänsten Västra Blekinges jämställdhetsarbete handlar om att låta kvinnors och mäns skilda erfarenheter och sätt att tackla olika frågor mötas för att utveckla verksamheten.

Policy för informationshantering
Vi hanterar en mängd information, både muntlig och skriftlig och det är viktigt att säkerställa att informationen hanteras på rätt sätt inom regelverket som finns. Därför har denna policy tagits fram.

Trafiksäkerhetspolicy
Anställda vid Räddningstjänsten Västra Blekinge har gator och vägar som en del av sin arbetsplats och som ett led i vårt arbetsmiljöarbete har vi därför tagit fram en trafiksäkerhetspolicy.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>