Styrdokument och policy

Vårt viktigaste styrdokument är det handlingsprogram som direktionen beslutar. Vårt nuvarande handlingsprogram beslutades i direktionen i oktober 2015 och sträcker sig fram till 2018.

Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram 2015-2018

Förbundets mål finns tydligare definierade i den verksamhetsplan som årligen beslutas i direktionen.

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2019