Styrdokument och policy

Vårt viktigaste styrdokument är det handlingsprogram som direktionen beslutar. Vårt nuvarande handlingsprogram beslutades i direktionen i december 2019 och sträcker sig fram till 2022.

Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram 2019-2022

Förbundets mål finns tydligare definierade i den verksamhetsplan som årligen beslutas i direktionen.

Verksamhetsplan och budget år 2021

Direktionen fastställer årligen ett tillsynsprogram gällande förbundets tillsynsverksamhet.

Tillsynsprogram 2021