Arbeta hos oss

Hos Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar vi med flera olika verksamheter för att uppnå vår vision om det skadefria samhället. Vi beskriver verksamheten utifrån tre processer: stöd till enskilda, insatser vid oönskade händelser samt analys och utredning.

Nedan listas våra aktuella vakanta tjänster:

 

Brandman

I förbundet har vi cirka 130 brandmän anställda fördelade på 5 stationer och ett brandvärn. Majoriteten är anställda som Räddningspersonal i beredskap (i folkmun deltidsbrandman, förkortat RiB), vilket betyder att de har beredskap i hemmet och på det ordinarie arbetet.

RiB

För att kunna arbeta som RiB så måste man kunna ta sig till brandstationen inom 5 minuter dygnet runt under den vecka man har beredskap och ha god fysisk form. Blir du anställd som RiB så får du en tre veckor lång internutbildning för att förbereda dig för en 9 veckors lång utbildning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) som heter Räddningsinsats. Efter genomförd utbildning så genomförs totalt 50 timmar övning varje år.

Läs mer om vad arbetet som RiB innebär, både för dig som anställd och för arbetsgivaren, på blideltidsbrandman.nu

 

Heltidsarbetande brandman

Att arbeta som brandman på heltid innebär ett varierande och spännande jobb. När du arbetar så är du på brandstationen i Karlshamn och har en anspänningstid på 90 sekunder. Här varvas underhållsarbete med övningar, extern kommunikation och utbildningar med larm och interna övningar. Är du intresserad av att arbeta som brandman så kan du läsa utbildningen Skydd mot olyckor hos MSB. Det är en 2-årig eftergymnasial utbildning för med examen i säkerhets- och räddningsarbete. För att bli anställd som brandman heltid hos oss så krävs det att du minst har genomgått utbildningen för Räddningsinsats hos MSB (se Räddningstjänsten västra Blekinges handlingsprogram).

Går du utbildningen Skydd mot olyckor så är du välkommen till oss på din LIA!
Har du frågor så kan du kontakta någon av våra LIA-handledare Robert eller Johan.

robert.carlsson@raddning.com
johan.blomstrom@raddning.com