2019000881

Brand i byggnad

19-12-28 11:38 Publik lokal, Ö. Storgatan Olofström

Återantändning/värmeökning i brandrester från tidigare brand i samma lokal 1 dygn tidigare. Räddningstjänsten lämpade ut brandresterna som börjat ryka samt kontrollerade lokalen med hjälp av värmekamera.