2019000782

Brand i byggnad

19-11-08 14:43 Villa, Syrénvägen Olofström

Brand i villa med totalt 3 styrkor insatta simultant. Branden spred sig till konstruktionen men hittades med hjälp av värmekamera. När branden var under kontroll skedde en avveckling av resurser & kvar blev 1 styrka på fem personer för bevakning & eftersläckning fram till ca 23:00.