2019000694

Trafikolycka- singel

19-10-03 19:04 V126 Karlshamn

Viltolycka mellan personbil och rådjur. Inga personskador.