2019000544

Trafikolycka

19-08-13 13:37 E22, Avfart 51 Karlshamn

Trafikolycka på väg E22. Enligt vittne på plats så har en personbil blivit tilltryckt av en lastbil och fått snurr och hamnat i mitträcket. Inga allvarliga personskador. Räddningstjänsten spärrade av vägen helt inledningsvis då bilen hamnat hängande på mitträcket och var ett hinder i båda körriktningarna. I samband med bärgningsarbetet kunde ett körfält öppnas upp igen. Avspärrningen i västgående riktning varade i ca. 40 minuter tills bilen var helt bärgad.