201200226

Brand ute - terräng

12-04-08 14:52 Toffelvägen, Toffelvägen Olofström

Gräsbrand. Stort område hade brunnit när vi kom till platsen och kunde släcka av med vatten. Förefaller inte ha funnits någon spridningsrisk till fastigheter.