201200220

Brand ute - terräng

12-04-04 22:05 Mulö, Mulö Karlshamn

Det visade sig vara kontrollerad eldning. Men eftersom det var sent på kvällen så syntes elden på långt håll och hade observerats från Hallö.