201200212

Brand ute - terräng

12-03-30 17:19 Högadal, Odengatan Karlshamn

Brand i torrt gräs, ingen risk för spridning till närliggande hus.