Undersökning röklukt

21-04-04 18:43 Erik Dahlbergsvägen Karlshamn

Undersökning röklukt i trapphus samt tjutande brandvarnare. Bränd mat hade orsakat röklukten.