Brand i byggnad

21-02-19 13:29 Södra cell, Byggesvägen Karlshamn

Mindre brand i byggnad som håller på att monteras ner. Branden var i konstruktionen och svåråtkomlig. Med hjälp av personal på plats frilades konstruktionen och släckning kunde genomföras.