Brand i byggnad

20-12-28 20:42 Halenvägen Olofström

Brand i vedförråd med spridning till bastubyggnad. Vid räddningstjänstens framkomst är vedförrådet helt övertänt. Spridning har skett till den intilliggande bastuns fasad samt takfotskonstruktion. Branden släcks snabbt ner av räddningstjänstens styrkor. Arbetet fortsätter med att frilägga väggar och tak i bastun för att hitta bränder i konstruktionen.