Övrig räddning

20-12-26 13:39 Boön Karlshamn

Bärhjälp till Ambulansen. En person som trillat och skadat sig på en väglös ö. Transport genomfördes genom terrängen med hjälp av bår anpassad för trängtransporter samt båt till väntande Ambulans på fastlandet.