Utsläpp farligt ämne

20-12-26 11:21 Vägga fiskhamn Karlshamn

Ett utsläpp av diesel på en yta av ca 2000m2. Inget pågående utsläpp vid vår framkomst. Inga möjligheter att samla upp den utsläppta mängden. Ärendet lämnas över till Polis och Kustbevakningen.