Brand i byggnad - soteld

20-12-24 10:57 Villa, Kopprarpsvägen, Hällaryd Karlshamn

Vid räddningstjänstens framkomst syns inget utvändigt. Kontroll av temperaturer i murstock och bjälklagsgenomföringar görs med värmekamera och okulär besiktning. Inga förhöjda temperaturer uppmäts, kontroll görs även utvändigt av rökkanalen, mycket tjära i rökkanalen men ingen brand. Ägaren informeras om kontroll och bevakning av murstocken och bjälklagsgenomföringar och att de inte ska elda i kakelugnen innan den sotats och kontrollerats av sotare.