Brand ute

20-11-14 20:17 Waldorfskolan, Högadalsvägen Karlshamn

Mindre brand på en liten begränsad gräsyta under ett fotbollsmål. Även nätet till målet hade börjat brinna vid räddningstjänstens ankomst. Branden kunde snabbt släckas. Ingen spridningsrisk på plats.