Brand ute

20-10-29 05:14 Timotejvägen Karlshamn, Asarum

Brand i elskåp. Branden släcktes med pulver. Ärendet lämnades över till driftpersonal från ansvarigt elbolag.