Utsläpp farligt ämne- drivmedel

20-10-22 3:02 Jämshög Olofström

Åtgärd med att plugga bränsletanken på en personbil utfördes.