Utsläpp farligt ämne - vegetabilisk olja

20-10-17 15:06 Mieån, Gästhamnen Karlshamn

Utsläpp av vegetabilisk olja från industri. Räddningstjänsten bistod företaget med länsning av utsläppet.