Brand i byggnad

20-10-15 11:32 Varvsgatan Karlshamn

Brand i restaurangkök. Vid framkomst brinner det i köket och i ventilationen på vinden. Personer på plats hade gjort ett föredömligt arbete. Restaurangen var utrymd, man hade påverkat branden med en pulversläckare samt tagit bort ett antal gasolflaskor på fastigheten. Branden släcks snabbt. Där efter frilades konstruktionen för att säkerställa eventuell brandspridning.