Automatlarm

20-10-13 13:19 Reningsverk, Munkahusvägen Karlshamn

Vid framkomst möter personal på anläggningen upp, de meddelar vilken sektion som larmat. Räddningstjänsten kontrollerar sektionen från där larmet utlöst, det känns en tydlig doft av kabelbrand/kortslutning. Vi kontrollerar sektionen okulärt och med IR kamera. Vid kontroll har säkringen till verkstadsutrymmet löst och det är i det utrymmet som det luktar mest av kabelbrand/kortslutning. Vi öppnar tvärdrag och ventilerar, verksamhetsansvarig ringer dit elektriker för åtgärd av belysningen.