Utsläpp farligt ämne - bensin

20-10-13 09:40 Bensinstation, Jannebergsvägen Karlshamn

Mindre utsläpp av bensin. Räddningstjänsten täckte utsläppet med absorptionsmedel(bark), och spärrade av pumparna på den sida utsläppet varit. Ägaren informerades att upptag av absorptionsmedel och funktionskontroll av pump behövs.