Förmodat utsläpp farligt ämne

20-10-06 19:04 Oxhaga Karlshamn

Ett förmodat utsläpp av olja i hamnbassängen. Det var inget pågående utsläpp. Utan ett mindre oljeskimmer på ytan.