Utsläpp farligt ämne

20-10-06 10:45 Personbil, Regeringsgatan Karlshamn

Utsläpp farligt ämne, bensin. Läckage från en personbil. Ägaren kontaktad. Utsläppet omhändertogs med absorption och uppsamling.