Trafikolycka

20-10-02 16:13 2 st. Personbilar, E22 i höjd med Pukavik Karlshamn

Trafikolycka 2 styck personbilar. Påkörning bakifrån. 3 personer inblandade i olyckan. 2 personer avtransporterades med ambulans. Vägen var helt avspärrad inledningsvis, därefter begränsad framkomlighet i västergående riktning tills räddningsinsats samt bärgning av bilarna var avslutat.