Brand i byggnad

20-09-29 18:54 Angölsmålavägen Olofström

Brand i elcentral. Ägaren bryter huvudströmmen och branden slocknar. Ingen brand vid räddningstjänstens framkomst. Undersökning görs om eventuell brandspridning till konstruktion.