Utsläpp farligt ämne- I byggnad

20-09-25 21:31 Flerbostadshus, Frälsegårdsvägen Karlshamn

Larm om en stickande lukt i ett flerbostadshus. Vid räddningstjänstens ankomst kunde en stickande doft kännas i fastigheten. Genomsök påbörjades, samtidigt som en eventuell evakuering av de boende förbereddes. Ett genomsök av hela fastigheten gjordes och inget misstänkt farligt ämne/gas kunde hittas. Vad som orsakat lukten är okänt.