Automatlarm

20-09-21 12:34 Särskilt boende, Varvsgatan Karlshamn

Automatlarm utlöst av damm vid städning av lokalen. Räddningstjänsten kontrollerade sektion och detektor, inga övriga åtgärder.