Trafikolycka

20-09-20 22:45 Viltolycka, Personbil, E22, Avfart Åryd Karlshamn

Viltolycka personbil väg E22 i höjd med Åryd. Två personer färdades i bilen, inga allvarliga personskador. Vägen stängdes av helt inledningsvis och det var begränsad framkomlighet i södergående riktning under bärgningen av personbilen.